Biblioteka Synodu

Biblioteka Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego to jedyna tego typu placówka w tej części Europy. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy książek, przede wszystkim z zakresu teologii ewangelickiej, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu reformowanego, publikacje historyczne poświęcone historii reformacji w Polsce, dziejom Kościoła ewangelicko-reformowanego, polskiego i litewskiego ewangelicyzmu w XVI - XX w., a także czasopisma i publikacje dokumentujące współczesną działalność ewangelików reformowanych w Polsce i na świecie.
     Biblioteka dokonuje zakupów nowości książkowych z interesujących nas dziedzin. Otrzymuje także dary. Wspierał nas książkami ks. Ralf Hamburger, a ks. Hartmut Rebuschat przekazał całość dzieła Karola Barta Kirchliche Dogmatik. Kilka razy zwrócono nam nasze własne książki, ze zniszczonego i rozproszonego w latach 1944-1945 księgozbioru. Inwentarz Biblioteki zawiera obecnie 4500 pozycji. Drugie tyle oczekuje na zinwentaryzowanie. Biblioteka Synodu jest w trakcie katalogowania zbioru. Dział podręczny jest skatalogowany i obejmuje 870 woluminów. W przyszłości Biblioteka Synodu pragnie włączyć się w sieć wymiany międzybibliotecznej. Rocznie odwiedza nas ponad 500 osób. Biblioteka Synodu działa w ramach konsystorskiej Komisji Dokumentacji Informacji i Wydawnictw.
     Biblioteka Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, działająca obecnie w budynku kościoła ewangelicko-reformowanego przy ul. Solidarności 74 w Warszawie, ma skomplikowaną historię. Jej początki wiązać można z księgozbiorem znajdującym się przy warszawskim zborze ewangelicko-reformowanym już w drugiej połowie XVIII wieku, a składały się na niego zapewne dary, spuścizny po duchownych i wykształconych parafianach oraz pozycje nabywane za pośrednictwem warszawskich wydawców i księgarzy - ewangelików, takich jak Michał Gröll i inni.
     W czasie drugiej wojny światowej największe straty poniosła Biblioteka Synodu w okresie powstania warszawskiego. Jej siedziba uległa częściowemu uszkodzeniu, a ocalałe zbiory rękopiśmienne i książki przetrwały zimę 1944/45 bez nadzoru w pozbawionych okien i zalewanych wodą pomieszczeniach.
     Po wojnie i przejęciu księgozbioru Biblioteki Synodu przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, przez dłuższy czas Kościół ewangelicko-reformowany nie miał centralnej biblioteki, działały tylko biblioteki zborowe.
     Dopiero w latach osiemdziesiątych powrócono do idei powołania biblioteki ogólnokościelnej wyspecjalizowanej w gromadzeniu i udostępnianiu literatury teologicznej i historycznej, a ostatecznie postanowiono reaktywować Bibliotekę Synodu, która swe pomieszczenia znalazła w budynku "nowego kościoła" ewangelicko-reformowanego na Lesznie.
     Bogactwem biblioteki są nie tylko książki. To przede wszystkim ludzie, którzy są z nią związani: To oni stanowią o tym, że biblioteka jest niezwykłym miejscem z nowatorskim podejściem do uczniów i studentów.
Biblioteka prowadzi również spotkania poświęcone reformacji, a także historii i teologii Kościoła. Zapraszamy.
Kontakt: Krzysztof Bandoła-Skierski, bibliotekarz – tel. 609-408-985

Księgarnia Kościoła

Święta Kościelne - czerwiec

2.06 2019 Niedziela

6. niedziela po Wielkanocy (Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7)

9.06 2019 Niedziela

1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego

10.06 2019 Poniedziałek

2. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego

16.06 2019 Niedziela

Święto Trójcy Świętej

20.06 2019 Czwartek

Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Copyright © 2007-2019
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27