Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny

TED, organizowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji, rozpocznie się nabożeństwem o godzinie 10.00 w niedzielę 5 lipca

List Biskupa Kościoła na Pięćdziesiątnicę

A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam gdzie uczniowie z bojaźni

III Ekumeniczna Droga Światła

Ekumeniczna Droga Światła - z udziałem duchownych i wiernych wyznań chrześcijańskich, których świątynie znajdują się w Łodzi - odbędzie się po raz trzeci

Informacje o nabożeństwach - 31.05.2020 r.

31 maja (Zesłanie Ducha Świętego) transmisja nabożeństwa w TVP 3 o godz. 13:00 z kościoła ewangelicko-reformowanego w Bełchatowie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI DIAKONII
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

§1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe działania zgodnie z § 7 i 8 Statutu Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

§2

Siedzibą Diakonii KER jest Warszawa.
Adres korespondencyjny: Al. Solidarności 76 a, 00-145 Warszawa.
Dyżury pracy Diakonii KER: środy od 11:00 – 15:00.
Adres do kontaktu elektronicznego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 22-831-23-83

§ 3

Działania statutowe Diakonii Ker:
1. 1. Refundacja kosztów poniesionych na:
a) Leki ratujące zdrowie i życie przyjmowane na podstawie zaleceń i recept lekarskich;
- wysokość refundacji 50%, nie więcej niż 150 zł/miesięcznie na osobę,
b) środki pielęgnacyjne dla osób przewlekle chorych na podstawie zaleceń lekarskich;
- wysokość refundacji  od 50% do 100% kosztów w zależności od stanu zdrowia oraz  sytuacji ekonomicznej;
c) odżywki bezglutenowe i bezmleczne dla dzieci oraz suplementy diety dla osób  przewlekle chorych (HCV „C”, cukrzyca) na podstawie opinii i  zaleceń lekarskich;
- wysokość refundacji do 100% w szczególnie uzasadnionych przypadkach (stan zdrowia oraz sytuacja ekonomiczna),
2. Refundacja kosztów podręczników dla dzieci i młodzieży szkolnej;
- wysokość i zasady refundacji ustalane w danym roku szkolnym przez Radę Diakonii.
3. Zakup i wypożyczanie drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.
a) pozyskiwanie i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie, rowery rehabilitacyjne, materace specjalistyczne itp.).
4. Zakup, pozyskiwanie oraz rozdawnictwo żywności.
5. Pozyskiwanie oraz rozdawnictwo środków czystości, odzieży, obuwia , pościeli, koców, drobnego sprzętu AGD.
6. Przyznawanie zasiłków celowych (jednorazowe świadczenie) oraz zasiłków okresowych (czas trwania świadczenia nie dłużej niż 1 rok).
- wysokość i czas trwania świadczenia każdorazowo ustala Rada Diakonii KER.
7. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji dla osób
- warunki, wysokość i zasady ustala każdorazowo Rada Diakonii
8. Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci i młodzieży szkolnej wyznania ewangelicko-reformowanego  na organizowanych przez Kościół kursach katechetycznych.
-  warunki i wysokość dofinansowania określa Rada Diakonii.

§ 4

Zasady przyznawania pomocy:
Prawo do korzystania z pomocy Diakonii KER mają osoby, które będą spełniać przynajmniej dwa spośród poniższych warunków:
1. Kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty:
- dla osoby samotnie gospodarującej 2000 zł miesięcznie (netto)
- na osobę w rodzinie 1500 zł miesięcznie (netto)
2. Długotrwała i ciężka choroba.
3. Niepełnosprawność.
4. Wielodzietność, niepełna rodzina.
5. Bezrobocie.
6. Sieroctwo.
7. Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.
8. Klęska żywiołowa lub ekologiczna.
W innych przypadkach warunki oraz zasady świadczeń ustalane odrębną uchwałą przez Radę Diakonii.

§ 5

Warunkiem ubiegania się o pomoc do Diakonii KER jest:
1. Pisemny wniosek osoby/rodziny zainteresowanej pomocą lub instytucji kierującej (parafie, duszpasterze);
2. Zaświadczenie o dochodach (np. roczne zeznanie podatkowe PIT, decyzja ZUS o wysokości renty lub emerytury itp.);
3. Dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną bądź niepełnosprawność.
4. Oświadczenie dotyczące ponoszonych kosztów utrzymania mieszkania w miesiącu (czynsz, podstawowe media)

§ 6

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Statutu Diakonii KER

Księgarnia Kościoła

Święta Kościelne - czerwiec

7.06 2020 Niedziela

Święto Trójcy Świętej

11.06 2020 Czwartek

Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

14.06 2020 Niedziela

1. niedziela po Trójcy Świętej

21.06 2020 Niedziela

2. niedziela po Trójcy Świętej

28.06 2020 Niedziela

3. niedziela po Trójcy Świętej

Copyright © 2007-2020
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27