Po koncercie warszawscy ewangelicy reformowani, przedstawiciele Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy wraz z proboszczem ks. Piotrem Gasiem oraz goście z Lippe wraz z burmistrzem Datmold, złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą Szpital Ewangelicki. Uroczystość zakończyła żydowska modlitwa za mieszkańców getta i tych, którzy ratowali im życie, którą zmówił Jakub Doman z Gminy Żydowskiej w Warszawie.

W uroczystościach wzięli udział ks. biskup Marek Izdebski  i prezes Konsystorza Witold Brodziński.

Szpital Ewangelicki w Warszawie
Szpital Ewangelicki istniał w latach 1736-1943. Prowadzony był przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy. Znajdował się u zbiegu ulic Karmelickiej i Mylnej. Oryginalnie powstał na wspólnym luterańsko-kalwińskim terenie. W domu mieszczącym się na terenie ówczesnego cmentarza, jedną z izb przeznaczono na salę dla przyjezdnych do Warszawy, którzy zachorowali. W 1792 r. cmentarz zlikwidowano i przeniesiono na ulicę Młynarską, a na uprzednio uporządkowanym terenie pocmentarnym w 1769 r. wzniesiono wspólnie ze zborem reformowanym nowy dom drewniany, specjalnie przeznaczony dla chorych. Dom ten w 1785 r. został rozbudowany od strony ul. Mylnej. W 1807 r. w wyniku decyzji sądu teren szpitala przypadł luteranom.
W latach 1837-1837 szpital rozbudowano według projektu Adolfa Schula. W 1867 r. doprowadzono oświetlenie gazowe, a w 1869 r. dwa wodociągi. Ich fundatorem był Michał Kazanowski. W 1893 r. za sprawą Artura Göbela powstał gmach szpitalny od ulicy Karmelickiej oraz nowa kaplica. W 1924 r. Emil Gerlach ufundował w szpitalu pracownię rentgenologiczną. W 1925 r. powstała siedziba Diakonatu dla około 30 wykwalifikowanych sióstr. W okresie okupacji szpital znalazł się na terenie getta, oddzielony od niego tylko murem. Personel szpitalny niósł w miarę możliwości pomoc Żydom.
Wiosną 1943 r., ze względu na likwidację getta, zamknięto Szpital Ewangelicki w jego starej siedzibie, która została zrównana z ziemią wraz z gettem. Od jesieni tego roku szpital zorganizowano przy ulicy Królewskiej 35. W czasie powstania warszawskiego służył jako szpital powstańczy i mieścił się w kilku punktach miasta: przy ulicy Szpitalnej 5 i 8 oraz ulicy Mokotowskiej 12 w Domu Metodystów. 2 października 1944 r., po kapitulacji Warszawy, część chorych oraz kilkanaście sióstr diakonis z ks. Z. Michelisem znalazło się w obozie w Pruszkowie.


Matitjahu Kellig
Matitjahu Kellig urodził się w 1949 r. Wyższe wykształcenie muzyczne zdobywał w Stuttgarcie i Monachium, studiując m.in. u Claudio Arraua i Tatjany Nikołajewej. Po studiach pełnił funkcję docenta na wydziale fortepianu i muzyki kameralnej Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, równocześnie prowadząc kursy i warsztaty mistrzowskie w Chinach, Malezji, Wietnamie, na Tajwanie, w Argentynie, Grecji, na Cyprze, we Włoszech i w Izraelu. Wielokrotnie występował na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Południowo-Wschodniej Azji, a także w niemal wszystkich krajach europejskich.
Od 1992 r. prowadzi klasę fortepianu w Wyższej Szkole Muzycznej w Detmold.

 

Więcej zdjęć na www.reformowani.org.pl

Copyright © 2007-2020
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27