Publikacja stanowi zbiór monograficznych artykułów poświęconych protestantyzmowi i działalności dwóch Kościołów ewangelickich: Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) oraz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Większość rozdziałów została przygotowana przez autorów zaproszonych do współpracy przez Kościoły ewangelickie, trzy są autorstwa pracowników Głównego Urzędu Statystycznego.
W książce przedstawiono m.in. strukturę wyznaniową Polski ze szczególnym uwzględnieniem Kościołów protestanckich, strukturę organizacyjną i działalność oraz relacje wzajemne obydwu Kościołów. Ponadto w publikacji znalazły się wybrane biogramy polskich ewangelików, materiały na temat dziedzictwa kulturowego protestantyzmu, analiza danych statystyczne w ujęciu historycznym oraz podstawowe informacje o Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Wspólnocie Kościołów Reformowanych.

Spis treści:

1 Luteranie i reformowani w strukturze wyznaniowej Polski (Grzegorz Gudaszewski, Paweł Ciecieląg)

2 Funkcjonowanie i struktury organizacyjne Kościołów. Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany (Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Ewa Jóźwiak)

3 Wewnątrzewangelickie dążenia ekumeniczne (Dariusz Bruncz)

4 Luteranie i reformowani w Polsce wczoraj i dziś (Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska)

5 Aktywność Kościołów ewangelickich w świetle danych statystycznych (Paweł Ciecieląg)

6 Luteranie i reformowani na świecie (Arkadiusz Góralczyk)

7 Ewangelicy polscy - wybitne postaci (Jan Szturc, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Ewa Jóźwiak, Rafał Leszczyński)

8 Zarys historii działalności diakonijnej Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w Polsce (Joanna Kluczyńska)

9 Dziedzictwo kulturowe protestantyzmu na ziemiach polskich (Joanna Szczepankiewicz-Battek)

10 Reformacja na świecie i w Polsce (Rafał Leszczyński)

11 Wyznania protestanckie w Polsce współczesnej wraz z wykazem w układzie działowym (Zbigniew Pasek)

Chronologia najważniejszych wydarzeń

Notki o autorach

 
Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/500-lat-reformacji-w-polsce,6,1.html

Copyright © 2007-2020
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27