Wszystkich zgromadzonych powitał dziekan dekanatu bełchatowskiego ks. kan. Zbigniew Zgoda. Następnie ks. bp Marek Izdebski odczytał list od dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce – Małgorzaty Platajs. W liście zaprezentowana została Biblia Ekumeniczna, czyli pierwszy ekumeniczny przekład Pisma Świętego na język polski. Prace nad tym dziełem rozpoczęto w 1994 roku, a ostateczny jego kształt znany jest od marca 2018 roku, kiedy to oficjalnie ogłoszono wydanie całej Biblii Ekumenicznej.
Liturgia została poprzedzona krótkim komentarzem historycznym wiceprezydenta Bełchatowa Łukasza Politańskiego. Zgromadzeni wysłuchali wykładu o religijnych relacjach, jakie charakteryzowały mieszkańców miasta i regionu. Historia miasta to wspólne dzieło trzech kultur i trzech religii: katolickiej, ewangelickiej i judaizmu. A wszystkich łączył jeden herb miasta – biblijna scena z raju: Adam i Ewa. Miasta, które tak na początku – kiedy rozwijał się przemysł włókienniczy, jak i po wojnie – kiedy powstawała kopalnia węgla brunatnego, stało się ziemią obiecaną dla ludzi z różnych rejonów Polski.

Ks. abp Ryś rozważając słowa zapisane w Jk 1, 22. 25 zwrócił uwagę na przyjmowanie, wprowadzanie w czyn słów zapisanych w Biblii i dzielenie się nimi z innymi. Płytkie czytanie Biblii jest jałowe i nie przynosi owoców. Natomiast czytanie i wprowadzanie słów w czyn, budowanie na fundamencie jakim jest Jezus – przynosi owoce. Biblia ma być dla nas Prawem, które mamy wypełniać po królewsku. Dziś Kościół Powszechny dostaje do rąk Biblię Ekumeniczną, biblię wspólną dla nas wszystkich, z której mamy korzystać, dzielić się i wprowadzać jej słowa w czyn.

Po nabożeństwie można była nabyć Biblię Ekumeniczną.

Tekst i foto: Mariusz Gosławski

 

Copyright © 2007-2020
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27