Obradujący w dniach 11-12 maja 2019 r. w Zelowie Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wybrał nowego prezesa Synodu na kadencję 2020-2024. Na tę funkcję został powołany Paweł Wolski-Brodziński, który obejmie urząd na wiosennej sesji w 2020 r. Przyjęto również Pragmatykę Służbową. W drugim dniu obrad gościem Synodu był ks. Dietmar Arends, superintendent Kościoła Krajowego Lippe.

Nabożeństwo na rozpoczęcie obrad poprowadził i kazanie wygłosił ks. Tomasz Pieczko, proboszcz parafii zelowskiej. Swoje kazanie oparł na fragmencie J 21,17, czyli rozmowie zmartwychwstałego Jezusa z apostołem Piotrem, podczas której Pan stawia mu trzy pytania: „czy miłujesz mnie bardziej niż ci?”, „czy miłujesz nie?” i „czy kochasz mnie?”. Kaznodzieja wyjaśnił różnicę pomiędzy użytymi w przytoczonych pytaniach sformułowaniami greckimi dotyczącymi miłości. Słowo greckie użyte w dwóch pierwszych pytaniach (w polskim tłumaczeniu oddane jako „miłujesz”) odnosi się do miłości, do której zdolny jest tylko Bóg i to jego Duch może nas do niej uzdalniać. Trzecie słowo (w polskim tłumaczeniu oddane jako „kochasz”) to nasza ludzka miłość, która jest niedoskonała i uboga w porównaniu z miłością Boga. Piotr odpowiadając na pierwsze dwa pytania czy „miłuje” Jezusa, odpowiada mu, że go „kocha”, a gdy Zmartwychwstały zniża się w swoim pytaniu do poziomu Piotra i pyta go: „czy kochasz mnie?” – wówczas apostoł odpowiada: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię kocham”. Choć miłość Piotra do Jezusa okazała się słaba, gdyż trzykrotnie się go zaparł, Zmartwychwstały przywrócił go do służby w Kościele.

Kaznodzieja wyjaśnił znaczenie poleceń, które Jezus dał apostołowi po każdej jego odpowiedzi. W pierwszym przypadku jest to troska o to, aby najmniejsze jagnięta miały dobre pastwiska i nie zginęły z głodu, w drugim – jest to prowadzenie młodych owiec w sensie zarządzania nimi, w trzecim – to znów troska o pożywienie dla dorosłych owiec. Ks. Pieczko porównał polecenia Jezusa przekazane Piotrowi do zadań Synodu w zakresie podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Kościoła.

Po nabożeństwie ks. Adam Malina prezes Synodu Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP i ks. Ryszard Zimoń z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP przekazali pozdrowienia obradującym.

Podczas pierwszego dnia obrad Synod przyjął sprawozdania biskupa, Konsystorza, finansowe i Diakonii Kościoła. Wysłuchano także sprawozdania Synodalnej Komisji Rewizyjnej i udzielono absolutorium Konsystorzowi za miniony rok. Synod przyjął również Pragmatykę Służbową. Jak możemy przeczytać w preambule tego dokumentu „Pragmatyka Służbowa reguluje prawa i obowiązki członków Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (…) w tym duchownych oraz sakramenty i posługi kościelne udzielane przez Kościół”. Zawiera on m.in. przepisy dyscyplinarne dotyczące duchownych, których do chwili obecnej Kościół nie opisał w sposób tak szczegółowy.

W porządku obrad znalazły się wybory nowego prezesa Synodu na kadencję 2020-2024. Na tę funkcję został powołany Paweł Wolski-Brodziński. Obecna prezes Synodu Ewa Jóźwiak, piastująca tę funkcję drugą kadencję, nie ubiegała się o reelekcję. Paweł Wolski-Brodziński był jednym kandydatem, w związku z tym Synod przegłosował odstąpienie od zasady stanowiącej, że liczba kandydatów powinna być większa od liczby miejsc mandatowych.

Copyright © 2007-2020
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27