Kościół nie jest, ani jako wspólnota, ani jako organizacja, powołany do oceny działań władz państwa, na terytorium którego realizuje swoje zadania. Jednocześnie jednak w ramach realizacji tych zadań, czyli w pierwszej kolejności zwiastowania czystej nauki Ewangelii i sprawowania Sakramentów, zobowiązany jest do przypominania o powinnościach spoczywających na każdym, kto uznaje Jezusa Chrystusa za swojego Nauczyciela i Pana. Jest też zobowiązany do przypominania, że niezależnie od wszelkich różnic pomiędzy ludźmi, pozostają oni na fundamentalnym poziomie tym samym – Bożym stworzeniem, dzielącym przymiot obrazu i podobieństwa Boga (Rdz 1,27), a którego powierzchowne zróżnicowanie znika, kiedy skieruje się ono w stronę Stwórcy (por. Gal 3,28).

Postrzega on też jako swój obowiązek przypominanie, że każdy człowiek, tym bardziej potrzebujący, pozbawiony przywilejów, słaby i opuszczony jest dla chrześcijanina sposobnością do spotkania z Chrystusem. W tym spotkaniu jednak powinnością i dążeniem chrześcijanina powinno być zachowanie postawy miłosierdzia i czynnego wyznawania swojej wiary, wiary, która wymusza przyjęcie do wiadomości niczym nie uwarunkowanej godności każdego z naszych bliźnich (por. Mt 25).

W związku z tym Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wzywa wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie tych, którzy mają bezpośredni wpływ na szukanie rozwiązań obecnej bolesnej sytuacji, do pracy na rzecz zażegnania obecnego kryzysu granicznego.

Księgarnia Kościoła

Święta Kościelne - luty

11.02 2024 Niedziela

Przedpostna (Estomihi – Bądź mi skałą obronną! Ps 31,36)

14.02 2024 Środa

Popielec – Dzień Pokuty i Modlitwy – początek Czasu Pasyjnego

18.02 2024 Niedziela

1. niedziela Pasyjna (Invocavit – Wzywać mnie będzie. Ps 91,15) – Niedziela Diakonii

25.02 2024 Niedziela

2. niedziela Pasyjna (Reminiscere – Pamiętaj, Panie. Ps 25,6)

Copyright © 2007-2024
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
ul. Radwańska 37
93-574, Łódź
łódzkie, Polska
tel.: 534 857 634
mail: reformowani@reformowani.pl

fb - ker